ปรีชาสอนขับรถยนต์

ปรีชาสอนขับรถยนต์ -

หลักสูตรและอัตราค่าบริการ

อัตราค่าเรียนสำหรับ (เกียร์ออโต้)
5 ชั่วโมง ราคา 2,000 บาท
8 ชั่วโมง ราคา 2,700 บาท
10 ชั่วโมง ราคา 3,000 บาท
14 ชั่วโมง ราคา 4,200 บาท

อัตราค่าเรียนสำหรับ (เกียร์ธรรมดา)
5 ชั่วโมง ราคา 2,500 บาท
8 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท
10 ชั่วโมง ราคา 4,000 บาท
14 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท

เรียนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ควรเรียนอย่างน้อย วันละ 2-3 ชั่วโมง

 หมายเหตุ

  • การนับเวลาเรียน ทางสำนักงานจะนับจำนวนครั้งหรือจำนวนเวลาเรียนเฉพาะวันที่มาเรียนเท่านั้น
    (วันที่พาไปสอบใบอนุญาตขับขี่ ทางโรงเรียนจะไม่นับเป็นชั่วโมงเรียน)
  • หลักสูตรพิเศษรับรองผลจนเป็น
  • หากไม่มีเวลาเรียนนานพอ ติดต่อหลักสูตรเร่งรัดได้
  • ดูสภาพรถก่อนตัดสินใจ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เรียนเอง
  • 1393645582861
  • corel-videostudio-pro-x8-lnk s__3924188 s__3924189 s__3924190 s__3924191 s__3924192 s__3924193 s__3924194 s__3924195 s__3924198 s__3924199 s__3924200