ปรีชาสอนขับรถยนต์

ปรีชาสอนขับรถยนต์ -

หลักการสอน

สอนตามหลักสุตรของกรมการขนส่งทางบก
สอนพื้นฐานการขับตั้งแต่ การบังคับพวงมาลัย การเลี้ยว การออกรถ การถอยหลังการกลับรถ
การจอดรถในที่แคบ  
เน้นการสอนบนถนนใหญ่ เพื่อจะได้ขับรถให้ถูกวิธีในสภาพจราจรจริง
สอนท่าสอบปฎิบัต เพื่อนำไปใช้ในการทำในอนุญาตขับขี่รถยนต์

ครู 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน

 

w3w2

11 14
s__3924190  s__3924198s__3924192 s__3924200